Η τελική αναφορά του έργου Get There είναι τώρα διαθέσιμη για λήψη

You Can get There Too! είναι η τελική πνευματική παραγωγή του έργου. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για όλους τους τομείς που καλύπτονται από το σχέδιο και επισκόπηση των διαθέσιμων υλικών του σχεδίου για την υποστήριξη των εκπαιδευτών της απασχολησιμότητας.

Advertisements
Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Ενημερωτικό δελτίο #5

Κατεβάστε το δικό σας αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου #5

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Πίνακας Ικανοτήτων

Ο Πίνακας Ικανοτήτων του έργου Get There είναι πλέον διαθέσιμος για λήψη

Ο Πίνακας Ικανοτήτων για τους Εκπαιδευτές και Συμβούλους Απασχολησιμότητας καλύπτει όλους τους τομείς που ανίχνευσε η αρχική έρευνα σχετικά με τις περισσότερο απαιτούμενες δεξιότητες απασχολησιμότητας και θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Εγχειρίδιο του Έργου.

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Ενημερωτικό δελτίο #4

Κατεβάστε το δικό σας αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου #4

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Το εγχειρίδιο του έργου

getthere_handbook_gr_cy-1

Το εγχειρίδιο του έργου Get There είναι τώρα διαθέσιμο για να το κατεβάσετε.

Το Εγχειρίδιο Δεξιοτήτων Απασχολησιμότητας για τους Εκπαιδευτικούς/ Συμβούλους ΣΕΠ καλύπτει όλους τους τομείς που διερευνήθηκαν στην αρχική έρευνα σχετικά με τις απαραίτητες δεξιότητες απασχολησιμότητας και περιέχει έναν πλήρη οδηγό για τον εκπαιδευτή, καθώς και σαφείς οδηγίες για τους ωφελούμενους.

Κατεβάστε το δικό σας αντίγραφο του Εγχειριδίου Δεξιοτήτων Απασχολησιμότητας για τους Εκπαιδευτικούς/ Συμβούλους ΣΕΠ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Ενημερωτικό δελτίο #3

Το τρίτο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου Get There είναι τώρα διαθέσιμο για να το κατεβάσετε, το οποίο περιλαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με το εγχειρίδιο του έργου.

Κατεβάστε το δικό σας αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου #3

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Ενημερωτικό δελτίο #2

Κατέβασε το αντίτυπο του ενημερωτικού δελτίου #2

 

Αναρτήθηκε στις Uncategorized